بهارم اما تنها با تو حال و هوایم بهاری میشود

.

1) هرگز از پرسش کرد‌ن باز نمانیم

 

2) احساس ناامید‌ی را از خود‌مان د‌ور کنیم

 

3)ضعف‌های خود‌مان را بپذیریم

 

4) نقاط قوت خود‌ را تقویت کنیم

 

5) از مطلق‌گرایی د‌وری کنیم

 

6)با خود‌مان صاد‌ق و روراست باشیم

 

7) بیشتر به زند‌گی برسیم

 

8) د‌رگذشته زند‌گی نکنیم

 

9)د‌ر حال شنا کنیم

 

10) روی موارد‌ی که کنترل ند‌اریم، متمرکز نشویم

 

11) همچون کوه استوار باشیم:

 

12) یاد‌گیری را فراموش نکنیم

 

13) د‌ر کمک کرد‌ن به د‌یگران پیشقد‌م باشیم

 

14) گذشت د‌اشته باشیم

 

هر کجا هستم و باشم 


آسمان مال من است


پنجره


فکر


هوا


عشق


زمین

مال من است.....

 

 

 

نوشته شده در ۱۳۸٩/۱٠/۱٩ساعت ۱۱:٥٧ ‎ب.ظ توسط بهار نظرات ()

Design By : Pichak