بهارم اما تنها با تو حال و هوایم بهاری میشود

.

بعضی وقتهــآ..

 از شدت دلتنگیــــ ،

گریهــ کهــــ هیچ...

دلــــَت می خــوآهــَد ؛ هــآی هــــآی بمیــــری...!

نوشته شده در ۱۳٩۳/۳/۱۸ساعت ٧:٥٧ ‎ب.ظ توسط بهار نظرات ()

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در ۱۳٩۱/٩/٢۱ساعت ٧:۱٦ ‎ب.ظ توسط بهار نظرات ()

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/٢٦ساعت ٤:٢٢ ‎ب.ظ توسط بهار نظرات ()

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

 

نوشته شده در ۱۳٩۱/٤/٢٧ساعت ۱٢:٤٢ ‎ق.ظ توسط بهار نظرات ()

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در ۱۳٩۱/٤/٦ساعت ۳:۳٧ ‎ب.ظ توسط بهار نظرات ()

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

.

.

.

 

 

 

 

نوشته شده در ۱۳٩۱/۳/۱٤ساعت ۱٢:۱۱ ‎ق.ظ توسط بهار نظرات ()

 

 

 

 

.

.

.

نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/٢۳ساعت ۱٢:٥۳ ‎ب.ظ توسط بهار نظرات ()

 

 

.

.

.

 

نوشته شده در ۱۳٩۱/۱/۳۱ساعت ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ توسط بهار نظرات ()

Design By : Pichak